Tag: odpowiedź

  • SOA

    SOA – standardowa odpowiedź administratora SOA#1 – Standardowa Odpowiedź Administratora nr 1: U mnie działa. SOA#2 – Standardowa Odpowiedź Administratora nr 2: U mnie też nie działa. SOA#4 – Standardowa Odpowiedź Administratora nr 4: Się naprawi – pracujemy nad poprawką. SOA#8 – Standardowa Odpowiedź Administratora nr 8: RTFM (Read The Fucking Manual – czytaj instrukcję)…